Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Zapytania ofertowe poniżej 30 tyś. Euro Zaproszenie do składania ofert cenowych na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice w roku... 2021-08-04 13:24:21 Publikacja Marcin Salachna ZO.2.2021
Ogłoszenia-Rejestr OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GILOWICE O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO... 2021-08-03 12:38:14 Aktualizacja Sylwia Góra AKU962
Ogłoszenia-Rejestr OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GILOWICE O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO... 2021-08-03 12:30:55 Aktualizacja Sylwia Góra AKU962
Ogłoszenia-Rejestr OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GILOWICE O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO... 2021-08-03 09:44:12 Publikacja Sylwia Góra AKU962
Uchwały kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXXV/246/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w... 2021-08-03 09:16:09 Publikacja Sylwia Góra U246
Uchwały kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXXV/247/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku... 2021-08-03 09:16:09 Publikacja Sylwia Góra U247
Uchwały kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXXV/248/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie nadania tytułu: " Honorowy Obywatel Gminy Gilowice... 2021-08-03 09:16:09 Publikacja Sylwia Góra U248
Uchwały kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXXV/249/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy... 2021-08-03 09:16:09 Publikacja Sylwia Góra U249
Uchwały kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXXV/250/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2021 roku 2021-08-03 09:16:09 Publikacja Sylwia Góra U250
Uchwały kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXXV/251/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Gilowice... 2021-08-03 09:16:09 Publikacja Sylwia Góra U251
Uchwały kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXXV/252/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie... 2021-08-03 09:16:09 Publikacja Sylwia Góra U252
Pożytek Publiczny i Wolontariat Ogloszenie wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gilowice w 2021 r. 2021-07-29 14:43:06 Publikacja Marcin Salachna OPZ106
Ogłoszenia-Rejestr OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ŻYWCU Z DNIA 08 LIPCA 2021 ROKU - NR KR.ZUZ.5.4210.5.54.2021.IŚ 2021-07-15 12:23:04 Publikacja Sylwia Góra AKU959
Ogłoszenia-Rejestr OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ŻYWCU Z DNIA 13 LIPCA 2021 R. - NR KR.ZUZ.5.4210.5.80.2021.DW 2021-07-15 12:23:04 Publikacja Sylwia Góra AKU960
Ogłoszenia-Rejestr INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ŻYWCU Z DNIA 13 LIPCA 2021 R. - NR KR.ZUZ.5.4210.5.80.2021.DW 2021-07-15 12:23:04 Publikacja Sylwia Góra AKU961
Imienne wyniki głosowania RAPORT GŁOSOWANIA - XXXIV SESJA RADY GMINY GILOWICE Z DNIA 28 CZERWCA 2021 ROKU 2021-07-15 09:47:20 Publikacja Sylwia Góra AKU958
Protokoły kadencja 2018-2023 Protokół Nr XXX/21 z przebiegu obrad sesji Rady Gminy Gilowice z dnia 2 marca 2021 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach... 2021-07-15 08:53:16 Publikacja Sylwia Góra PROT111
Protokoły kadencja 2018-2023 Protokół Nr XXXI/21 z przebiegu obrad sesji Rady Gminy Gilowice z dnia 22 marca 2021 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w... 2021-07-15 08:53:16 Publikacja Sylwia Góra PROT112
Protokoły kadencja 2018-2023 Protokół Nr XXXII/21 z przebiegu obrad sesji Rady Gminy Gilowice z dnia 7 maja 2021 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w... 2021-07-15 08:53:16 Publikacja Sylwia Góra PROT113
Protokoły kadencja 2018-2023 Protokół Nr XXXIII/21 z przebiegu obrad sesji Rady Gminy Gilowice z dnia 31 maja 2021 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury... 2021-07-15 08:53:16 Publikacja Sylwia Góra PROT114